คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


อีโค่ แพค ซัพพลาย เราคือผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกระดาษ foodgrade สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย เป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ทุกแบบมีส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และสามารถรีไซเคิลได้ นอกจากนั้นเรื่องของคุณภาพก็มีความแกร่งพอที่จะรองรับน้ำหนักอาหาร บรรจุอาหารที่มีน้ำ และการออกแบบดีไซน์รูปทรงรวมถึงการใช้งานก็เหมาะสมดูทันสมัย เพราะฉะนั้น บรรจุภัณฑ์สำหรับอนาคตเหล่านี้ พร้อมจะทดแทนวัสดุอื่นๆได้อย่างดีและมีราคาไม่ต่างกัน

เราแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็น 3 กลุ่มหลัก

1. Bio บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพ มีทั้งประเภทพลาสติกฐานชีวภาพซึ่งผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ โดยอาจสลายตัวได้หรือไม่ได้ทั้งหมด ส่วนพลาสติกชีวภาพอีกประเภท เป็นพลาสติกสลายตัวได้ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

2. บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ
วัตถุดิบตั้งต้น ผลิตจาก ชานอ้อย เยื่อไผ่ แกนข้าวโพด มันสำปะหลัง เยื่อไม้บริสุทธิ์ ฯลฯ จากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ โดยสามารถย่อยสลายได้เองทางธรรมชาติ 

3. บรรจุภัณฑ์กรีน
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้วัตถุดิบทางเคมีหรือมีส่วนประกอบทางเคมีที่ได้มาจากการรีไซเคิล เช่น กล่องกระดาษที่มีแผ่นฟิลม์เคลือบ PE ที่สัมผัสอาหาร หรือกล่องข้าว ฝาแก้ว ที่เป็นพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลหรือนำไปใช้รีไซเคิลได้


Product group

expand_less